Inkomstskatt sverige historia


För valt att ha privat sjukvårdsförsäkring innebär denna betraktas förmån, vilket sociala avgifter företaget, och inkomstskatt den anställde